fot. bg-Trapa_natans3 (649×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
pęd - zbliżenie
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Trapa natans (kotewka orzech wodny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.07.2007, Lubiąż, rez. Odrzysko
copyright © by Błażej Gierczyk