fot. 021111-4353 (884×628) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 021111-2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Trapa natans (kotewka orzech wodny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

11.11.2002, Ostrava, Czechy
copyright © by Marek Snowarski