fot. 110921-6426 (347×833) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110921-3 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
słupkowie pręcikowie, przekrój poprzeczny
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.09.2011, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski