atlas-roslin.pl
subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Malvidae » Ord. Malvales »

Fam. Malvaceae [🔉 mal·wa·ce·e]

ślazowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nie(z) kwiaty bez kieliszka (podkwiatków imitujących kielich)
  Rośliny roczne; rzadko zawlekane lub uprawiane.
  
    
↓nie(z) owocki (rozłupki) z dwoma lub więcej nasionami, zrośnięte w torebkę pękającą na szczycie
Abutilon theophrasti (zaślaz pospolity)
Abutilon theophrasti (zaślaz pospolity)
Abutilon theophrasti (zaślaz pospolity)
Abutilon theophrasti Medik. (zaślaz pospolity)
wystepowanie
zaślaz Teofrasta · syn. Abutilon avicennae Gaertn. · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Roślina jednoroczna. Pierwotnie efemerofit. W pierwszej dekadzie XXI w. notowany jako chwast (określany jako uciążliwy) na wielu plantacjach, głównie buraka, na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim.
    
    
↑nie (z) owocki (rozłupki) jednonasienne zebrane w pierścień
    
      
↓nie(z) boczne ściany rozłupek trwałe lub rozpadają się dopiero po dojrzeniu
Sida hermaphrodita
Sida hermaphrodita
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Duża bylina o białych kwiatach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Czasem uprawiana roślina paszowa.
      
      
↑nie (z) boczne ściany rozłupek rozpadają się przed dojrzeniem
Anoda cristata (anoda kędzierzawa)
Anoda cristata (anoda kędzierzawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina roczna o liliowych kwiatach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
  
↑nie (z) kwiaty z kieliszkiem
  
    
↓nie(z) owocem torebka z 3-5 owocolistków
Hibiscus syriacus (ketmia syryjska)
Hibiscus syriacus (ketmia syryjska)
dojrzewająca torebka
Hibiscus syriacus (ketmia syryjska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
    
↑nie (z) owocem rozłupnia, słupek ponad 6-krotny, z wieloma szyjkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nie(z) listków kieliszka pięć lub więcej
      
        
↓nie(z) płatki korony ponad 3 cm długości
Alcea rosea (malwa różowa)
Alcea rosea (malwa różowa)
3D
kieliszek i kielich
Alcea rosea (malwa różowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rurka pręcikowa pięciokanciasta, naga.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
        
↑nie (z) płatki do 3 cm długości
Althaea officinalis (prawoślaz lekarski)
Althaea officinalis (prawoślaz lekarski)
Althaea officinalis (prawoślaz lekarski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rurka pręcikowa cylindryczna, zwykle owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
      
↑nie (z) kieliszek trójlistkowy
      
        
↓nie(z) listki kieliszka zrośnięte do ±połowy
Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
kwiatostany
Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
3D
Lavatera trimestris (ślazówka letnia)
kieliszek i kielich na dojrzałym owocu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
        
↑nie (z) listki kieliszka wolne lub zrośnięte tylko przy nasadzie
        
          
↓nie(z) rozłupnia główkowata (słupki a potem rozłupki nieuporządkowane)
Malope trifida (ślęzawa trójwrębna)
3D
Malope trifida (ślęzawa trójwrębna)
Malope trifida (ślęzawa trójwrębna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rozłupnia z główkowato, piętrowo ustawionymi owockami, ma formę kulistego owocostanu.
Malope trifida Cav. (ślęzawa trójwrębna)
ślęzawa trójdzielna · (potocznie: "malope") · takson uprawiany[491]
          
          
↑nie (z) rozłupnia typowa, tarczowata
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
3D
kwiat widok od spodu, trójlistkowy kieliszek
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
3D
młody owoc
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rozłupnia tarczowata, spłaszczona od góry, rozłupki rozłożone pierścieniem wokół stylopodium.
          
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

opis

Polska nazwa rodziny nawiązuje do śluzu i bierze się obecności w tkankach licznych komórek lub kanałów śluzowych, z druzami węglanu wapnia.
Rodzina bogata w rodzaje (ok. 100) i gatunki (ok. 2000) — większość z nich w strefie tropikalnej i subtropikalnej; z ważnych roślin uprawnych należy tu bawełna. W naszej florze reprezentowana nielicznie.
Malvaceae-uprawiane ⇒
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
3D
przekrój przez kwiat (okwiat usunięty) widać rurkę pręcikową i szyjki slupka
Rośliny jednoroczne lub byliny, półkrzewy, rzadziej krzewy. Z różnego typu włoskami od prostych, przez krzaczaste lub gwiazdkowate do gruczołowatych.

Ulistnienie skrętoległe. Liście pojedyncze, o blaszce niepodzielonej lub dłoniasto mniej lub bardziej głęboko 3-9-podzielonej; z przylistkami.

Kwiaty wyrastają pojedynczo lub po kilka w pachwinach liści lub tworzą groniaste albo wierzchotkowate kwiatostany. Kwiaty na szypułach, obupłciowe, o symetrii promienistej, pięciokrotne. Zwykle bezpośrednio pod kwiatem znajduje się 2-12 listkowy kieliszek. Okwiat zróżnicowany na kielich i koronę. Kielich zwykle silnie owłosiony, często częściowo zrośnięty.

Działek kielicha pięć, wolnych lub zrośniętych. Płatków korony pięć, z krótkim paznokciem, nasadą zrośnięte są z rurką pręcikową.

Zewnętrzny okółek pręcików zwykle nie wykształca się lub zredukowany do staminodiów, wewnętrzny jest zwielokrotniony i zrośnięty w rurkę pręcikową otaczającą słupek. Pręciki z jednym pylnikiem, z jednym workiem pyłkowym, o dwóch komorach pyłkowych. Ziarna pyłku są duże, kuliste, ostrobrodawkowane.

Owocolistki z pierwotnych pięciu są zwykle zwielokrotnione do (6) 8-26 (40), rzadziej zredukowane do jednego; zalążnia górna. Szyjek słupka tyle co owocolistków lub dwa razy więcej. Rośliny jednoroczne lub byliny, półkrzewy, rzadziej krzewy. Z różnego typu włoskami od prostych, przez krzaczaste lub gwiazdkowate do gruczołowatych.

space

Kwiaty wyrastają pojedynczo lub po kilka w pachwinach liści lub tworzą groniaste albo wierzchotkowate kwiatostany. Kwiaty na szypułach, obupłciowe, o symetrii promienistej, pięciokrotne. Zwykle bezpośrednio pod kwiatem znajduje się 2-12 listkowy kieliszek. Okwiat zróżnicowany na kielich i koronę. Kielich zwykle silnie owłosiony, często częściowo zrośnięty.

space

Zewnętrzny okółek pręcików zwykle nie wykształca się lub zredukowany do staminodiów, wewnętrzny jest zwielokrotniony i zrośnięty w rurkę pręcikową otaczającą słupek. Pręciki z jednym pylnikiem, z jednym workiem pyłkowym, o dwóch komorach pyłkowych. Ziarna pyłku są duże, kuliste, ostrobrodawkowane.

space

Owocem jest rozłupnia (schizocarpium), po dojrzeniu rozpada się zwykle na jednonasienne rozłupki (owocki, merikarpia). Rzadziej (u krajowych gatunków) owocem jest torebka. Rozłupki posiadają charakterystyczny trzonek, stylopodium utworzone z nasady szyjek słupka.Owocem jest rozłupnia (schizocarpium), po dojrzeniu rozpada się zwykle na jednonasienne rozłupki (owocki, merikarpia). Rzadziej (u krajowych gatunków) owocem jest torebka. Rozłupki posiadają charakterystyczny trzonek, stylopodium utworzone z nasady szyjek słupka.

Alcea rosea L.
malwa różowa

malwa ogrodowa · prawoślaz różowy · "malwa" · "prawoślaz" · Althaea rosea (L.) Cav. · takson uprawiany[491]
kolor kwiatów
kwiaty
malwa różowa (Alcea rosea)
Alcea rosea
Alcea rosea (malwa różowa)
Bardzo popularna (zwłaszcza dawniej) ogrodowa roślina ozdobna, zwłaszcza sadzona na przypłociach, uprawiana od przynajmniej kilkuset lat.

W uprawie znajdują się liczne odmiany różniące się barwą kwiatów. Także odmiany o pełnych kwiatach i gęstych kwiatostanach (grupa odmian Chatera).

Wymaga gleb głębokich i żyznych. Dobrze znosi suche stanowiska, ale lepiej rozwija się na umiarkowanie wilgotnych. Światłożądna.

Nasiona zachowują zdolność kiełkowania przez 3 lata.

Płatki ciemno zabarwionych odmian (np. ciemno brązowopurpurowej cv. Nigra) używano do barwienie wina, likierów, produktów spożywczych, także do farbowania skóry, wełny, jedwabiu. Także w dawnej farmacji jako Flores malvae arboreae.Bardzo popularna (zwłaszcza dawniej) ogrodowa roślina ozdobna, zwłaszcza sadzona na przypłociach, uprawiana od przynajmniej kilkuset lat.

space

Wymaga gleb głębokich i żyznych. Dobrze znosi suche stanowiska, ale lepiej rozwija się na umiarkowanie wilgotnych. Światłożądna.

space

Płatki ciemno zabarwionych odmian (np. ciemno brązowopurpurowej cv. Nigra) używano do barwienie wina, likierów, produktów spożywczych, także do farbowania skóry, wełny, jedwabiu. Także w dawnej farmacji jako Flores malvae arboreae.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Malvaceae [🔉 mal·wa·ce·e](pl) ślazowate