opis

Polska nazwa rodziny nawiązuje do śluzu i bierze się obecności w tkankach licznych komórek lub kanałów śluzowych, z druzami węglanu wapnia.
Rodzina bogata w rodzaje (ok. 100) i gatunki (ok. 2000) — większość z nich w strefie tropikalnej i subtropikalnej; z ważnych roślin uprawnych należy tu bawełna. W naszej florze reprezentowana nielicznie.
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
przekrój przez kwiat (okwiat usunięty) widać rurkę pręcikową i szyjki slupka 3D||
Rośliny jednoroczne lub byliny, półkrzewy, rzadziej krzewy. Z różnego typu włoskami od prostych, przez krzaczaste lub gwiazdkowate do gruczołowatych.

space

Kwiaty wyrastają pojedynczo lub po kilka w pachwinach liści lub tworzą groniaste albo wierzchotkowate kwiatostany. Kwiaty na szypułach, obupłciowe, o symetrii promienistej, pięciokrotne. Zwykle bezpośrednio pod kwiatem znajduje się 2-12 listkowy kieliszek. Okwiat zróżnicowany na kielich i koronę. Kielich zwykle silnie owłosiony, często częściowo zrośnięty.

space

Zewnętrzny okółek pręcików zwykle nie wykształca się lub zredukowany do staminodiów, wewnętrzny jest zwielokrotniony i zrośnięty w rurkę pręcikową otaczającą słupek. Pręciki z jednym pylnikiem, z jednym workiem pyłkowym, o dwóch komorach pyłkowych. Ziarna pyłku są duże, kuliste, ostrobrodawkowane.

space

Owocem jest rozłupnia (schizocarpium), po dojrzeniu rozpada się zwykle na jednonasienne rozłupki (owocki, merikarpia). Rzadziej (u krajowych gatunków) owocem jest torebka. Rozłupki posiadają charakterystyczny trzonek, stylopodium utworzone z nasady szyjek słupka.

Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
kieliszek trójlistkowy o niezrośniętych listkach, działki zrosłe do połowy 3D||
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
rozłupnie 3D||
Blaszka liściowa niepodzielona lub rzadziej dłoniasto porozcinana (ślaz (Bismalva) (Bismalva)).

space

Rozłupnia spłaszczona tarczowato, z 8-22(26) jednonasiennymi rozłupkami.

Kieliszek trójlistkowy, jego listki do ±połowy zrosłe.

space

Alcea rosea (malwa różowa)
rurka pręcikowa 3D||
Kieliszek z (5)6-9 zrośniętych w 1/3-1/2 listków, krótszych od działek. Działek 5, zrośnięte na 1/3-1/2 długości. Kwiaty duże, płatki korony ponad 3 cm długości.

space

Rozłupki dwukomorowe, komora na szczycie rozłupni płonna, częściowo oddzielona fałszywą przegrodą; grzbiet głęboko wklęsły, krawędzi owocka ostra, często oskrzydlona.

space

klucz · Althaea officinalis · prawoślaz lekarski

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Kwiaty z kieliszkiem.

space

Rurka pręcikowa cylindryczna, zwykle owłosiona.

space

Rzadki; solniska, murawy, uprawiany.

Kwiaty bez kieliszka.

space

Od niedawna uprawiany na paszę.

Kwiaty bez kieliszka.

space

Dawniej zawleczony w Szczecinie.

klucz do oznaczania

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat zróżnicowany, korona niezrośnięta - zielne]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) kwiaty bez kieliszka (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
  
    
(p) owocki z dwoma lub więcej nasionami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
Abutilon theophrasti (zaślaz pospolity)
zaślaz Teofrasta · efemerofit
    
    
(p) owocki jednonasienne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
    
      
(p) boczne ściany rozłupek trwałe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
      
      
(p) boczne ściany rozłupek rozpadają się przez dojrzeniem(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
      
  
(p) kwiaty z kieliszkiem(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
  
    
(p) owocem torebka (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
    
    
(p) owocem rozłupnia(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
    
      
(p) listków kieliszka pięć lub więcej (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
      
        
(p) kwiaty mniejsze (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· rurka pręcikowa cylindryczna, zwykle owłosiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
Althaea officinalis (prawoślaz lekarski) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
(p) kwiaty duże(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· rurka pręcikowa pięciokanciasta, naga
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
        
      
(p) kieliszek trójlistkowy(↑nie)
· ta cecha diagnostycz ...
      
        
(p) listki kieliszka zrośnięte do połowy (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
        
        
(p) listki kieliszka wolne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
        
          
(p) rozłupnia główkowata (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· rozłupnia z główkowato, piętrowo ustawionymi owockami, ma formę kulistego owocostanu
Malope trifida (ślęzawa trójwrębna)
(potocznie: malope) · takson uprawiany
          
          
(p) rozłupnia typowa, tarczowata(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· rozłupnia tarczowata, spłaszczona od góry
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu