fot. 030627-6076 (797×594) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 030627-64
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.06.2003, Zdbice, k. Wałcza
copyright © by Marek Snowarski