Lavatera thuringiaca · ślazówka turyngska

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Bylina, góra pędu gęsto owłosiona.

space

Rurka pręcikowa gęsto pokryta długimi, odstającymi włoskami prostymi.

space

Rzadka; najczęstsza w pasie wyżyn. Może być uprawiana jako roślina ozdobna.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 150 cm · kwitnienie: 7-9

Lavatera trimestris · ślazówka letnia

ślazówka trzymiesięczna, (potocznie: ślazówka ogrodowa)
efemerofit [24]
Lavatera trimestris (ślazówka letnia)
młody owoc, widoczne silnie rozszerzone stylopodium zakrywające rozłupnię
Rośliny roczne. Łodyga i liście słabo owłosione.

space

Rozłupnia z (8)10-14(15) rozłupkami. Rozłupki są przykryte przez płaskie stylopodium o silnie rozszerzonym brzegu, przez co przy oglądzie od góry nie są widoczne. Rozłupki na grzbiecie poprzecznie żebrowane z wyraźną listwą środkową.

space

Grupy użytkowe: kwiaty jednoroczne wysiewane do gruntu · do uprawy w pojemnikach · wysokość 80-100 cm · kwitnienie: 6-10

Lavatera olbia · ślazówka olbijska

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Rzadko uprawiana bylina ozdobna z rejonu śródziemnomorskiego. Amatorska z uwagi na niepewną zimoodporność.

space

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 150 cm · kwitnienie: 6-10

opis

Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
kieliszek (o trzech, zrośniętych do połowy listkach) i kielich na młodym owocu 3D||
Rośliny jednoroczne lub byliny (poza terenem Polski także krzewy); przeważnie gęsto pokryte włoskami gwiazdkowatymi. Łodygi wzniesione lub pokładające się, zwykle w dole drewniejące i zwykle silnie rozgałęziające się od nasady.

space

Kwiaty w pachwinach górnych liści łodygowych, u krajowych gatunków duże, pojedynczo lub po kilka, tworzą groniasty kwiatostan.

Kieliszek trójlistkowy, jego listki zrosłe w 1/3-1/2, nieco krótsze od działek, nieco odsunięte od kielicha tworzą wyraźny odrębny okółek okwiatu. Działki zrosłe do ±połowy, wolne ząbki szerokotrójkątne.

Płatki klinowato zwężające się ku nasadzie, różowe lub purpurowe, rzadko żółte, czasem białe formy albinotyczne, mniej lub bardziej wycięte, 3-4× dłuższe od kielicha.

space

Rodzaj liczy ponad 20 gatunków występujących głównie w rejonie śródziemnomorskim. Są wśród nich gatunki uprawiane jako rośliny ozdobne np. ślazówka letnia (Lavatera trimestris).