fot. pk-Anoda_cristata_1_OB_7.06 (884×679) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Anoda cristata (anoda kędzierzawa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

17.07.2006, OB Warszawa
copyright © by Paweł Kalinowski