fot. pk-Anoda_cristata_1_OB_7.06 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Anoda cristata (anoda kędzierzawa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

17.07.2006, OB Warszawa · copyright © by Paweł Kalinowski