fot. bl-Alisma-plantago-aquatica-100710-Wilczowola-027 (737×866) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Łotocka