fot. bl-Alisma-plantago-aquatica-100710-Wilczowola-027 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Łotocka