takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Alisma plantago-aquatica L.

żabieniec babka wodna
Alisma plantago L.
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
copyright © by Barbara Łotocka
Alisma plantago-aquatica
owocki
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)

występowanie

Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Alisma plantago-aquatica

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · wysokość do 40 cm · kwitnienie: 6-9

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba mokra lub roślina wodna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

znalezisko 00010000.A007.bl - Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
8f · 00010000.A007.bl
leg. Barbara Łotocka
znalezisko 20090715.1.pkob - Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
5f · 20090715.1.pkob
leg. Piotr Kobierski
znalezisko 00010000.09_1b1.jmak - Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna); ok. Łeby
13f · 00010000.09_1b1.jmak
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.298 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.767 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.527 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.572 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.159 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.76 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.583 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.280+t14 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.2 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.775 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 05.02.2016 · powstała/was created 06.09.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Alisma_plantago-aquatica.htm"> Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>