takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Alisma lanceolatum With.

żabieniec lancetowaty
Alisma plantago-aquatica sensu Trel., non L. · Alisma stenophyllum (Asch. et Graebn.) Sam.
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
09.07.2008, stawy w Przylasku Rusieckim (Kraków); copyright © by Jerzy Kruk
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
09.07.2008, stawy w Przylasku Rusieckim (Kraków); copyright © by Jerzy Kruk
Alisma lanceolatum
pokrój kwiatnącej rośliny, zbiorowisko namułkowe z klasy Cl.Isoeto-Nanojuncetea; 06.07.2002, Lubuski Przełom Odry, Słubice - międzywale Odry; copyright © by Michał Smoczyk
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
kwiaty zwykle z zaostrzonymi płatkami, rozwijają się przed południem (u Alisma plantago-aquatica – płatki owalne, rozkwita po południu)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
XL

występowanie

Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
XL
wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba mokra lub roślina wodna · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba ciężka, gliniasta · żyzność · podłoże żyzne

literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.299 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.768 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.528 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.572 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.159 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.77 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.583 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.281+t14 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.2 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.775 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 25.02.2017 · powstała/was created 11.01.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Alisma_lanceolatum.htm"> Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>