takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Alisma lanceolatum With.

żabieniec lancetowaty
Alisma plantago-aquatica sensu Trel., non L. · Alisma stenophyllum (Asch. et Graebn.) Sam.
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)

09.07.2008, stawy w Przylasku Rusieckim (Kraków); copyright © by Jerzy Kruk

Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)

09.07.2008, stawy w Przylasku Rusieckim (Kraków); copyright © by Jerzy Kruk

Alisma lanceolatum

pokrój kwiatnącej rośliny, zbiorowisko namułkowe z klasy Cl.Isoeto-Nanojuncetea; 06.07.2002, Lubuski Przełom Odry, Słubice - międzywale Odry; copyright © by Michał Smoczyk

Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)

kwiaty zwykle z zaostrzonymi płatkami, rozwijają się przed południem (u Alisma plantago-aquatica – płatki owalne, rozkwita po południu)

Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba mokra lub roślina wodna · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba ciężka, gliniasta · żyzność · podłoże żyzne