takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Alisma gramineum Lej.

żabieniec trawolistny
Alisma arcuatum Michalet · Alisma gramineum C.C. Gmel.
na stronie — występowanie · znaleziska
Alisma gramineum (żabieniec trawolistny)

18.09.2011, Rajsko (kotlina Oświęcimska); copyright © by Jerzy Kruk

Alisma gramineum (żabieniec trawolistny)
Alisma gramineum (żabieniec trawolistny)

występowanie

Alisma gramineum (żabieniec trawolistny)
wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20110918.1.jkr - Alisma gramineum (żabieniec trawolistny); Rajsko (kotlina Oświęcimska)

6f · 20110918.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Rajsko (kotlina Oświęcimska)/
/forma podwodna/