fot. bg-Parnassia_palustris_1 (350×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
kwiat
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

02.09.2004, Bieszczady, zbocza Kopy Bukowskiej
copyright © by Błażej Gierczyk