⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat zróżnicowany, korona niezrośnięta - zielne]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) liście (przynajmniej środkowe) w większości głęboko 1(3)× pierzastodzielne lub pierzastosieczne, czasem trójdzielne (↓nie)
  
    
(p) liście pojedynczo grzebieniasto pierzastodzielne lub pierzastosieczne (↓nie)
Reseda alba
Reseda alba
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Kwiaty białe o duszącym zapachu. Nitki pręcików trwałe, pozostają na owocu. Owocolistki 4; torebka na szczycie 4-ząbkowe.
· ta cecha diagn ...
  Bardzo rzadko zawlekana i uprawiana.
    
    
(p) liście 1-2(3)× pierzastodzielne do pierzastosiecznych albo trójdzielne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· Kwiaty żółtawe lub białe. Nitki pręcików nietrwałe, opadają z owoców.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
    
      
(p) kielich na owocu niepowiększony, kilkukrotnie krótszy od torebki (↓nie)
Reseda lutea (rezeda żółta)
Reseda lutea (rezeda żółta)
Reseda lutea
· ta cecha diagnostyczna ...
· Przynajmniej środkowe liście pierzastosieczne albo trójdzielne, z odcinkami równowąskimi do podługowato lancetowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
Reseda lutea (rezeda żółta)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miejsca ruderalne, przydroża, wzgórza.
      
      
(p) kielich na owocu silnie powiększony, do około połowy długości torebki (↑nie)
Reseda phyteuma (rezeda mała)
Reseda phyteuma (rezeda mała)
Reseda phyteuma (rezeda mała)
· ta cecha diagnostyczn ...
· Liście w większości niepodzielone, łopatkowate, czasem niektóre z 1(2) parami lancetowatych odcinków lub łatek lub z odcinkiem lub łatką asymetryczną, po jednej ze stron liścia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Reseda phyteuma (rezeda mała)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
  
(p) liście niepodzielone lub niewiele podzielone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
  
    
(p) pędy wzniesione, rzadziej w nasadzie podnoszące się (↓nie)
    
      
(p) działek i płatków po 4; nitki pręcików trwałe, pozostają na owocu (↓nie)
Reseda luteola
Reseda luteola (rezeda żółtawa)
Reseda luteola (rezeda żółtawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Pędy (20)50-150cm wysokości, sztywno wzniesione, nierozgałęzione lub rozgałęzione, bruzdowano-kanciaste, nagie; kwiatostan gęsty, owocostan do 60cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu st ...
Reseda luteola (rezeda żółtawa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Roślina dwuletnia. Przydroża, miejsca ruderalne.
      
      
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Działki w czasie owocowania nieco się powiększające, pod koniec 4-5mm długości i 0.3-1.2mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne eleme ...
· ta cecha diagn ...
  Bardzo rzadko zawlekana roślina dwuletnia lub bylina.
      
    
(p) pędy (5)10-25(40)cm wysokości, przeważnie podnoszące się lub pokładające się (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Kwiaty zwykle białe lub zielonkawe. Nitki pręcików nietrwałe. Działek 6.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
    
      
Reseda phyteuma (rezeda mała)
Reseda phyteuma (rezeda mała)
Reseda phyteuma (rezeda mała)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ro ...
· Nitki pręcików maczugowato zgrubiałe. Kwiaty czysto białe, bezwonne. Pylniki jasnożółte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
Reseda phyteuma (rezeda mała)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zbocza ma Wyżynie Małopolskiej.
      
      
Reseda odorata (rezeda wonna)
XL
Reseda odorata (rezeda wonna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Nitki pręcików niezgrubiałe. Pylniki ceglastoczerwone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
  Uprawiana i przejściowo dziczejąca roślina roczna.
      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu