antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Reseda luteola L.

rezeda żółtawa
na stronie — występowanie · znaleziska
Reseda luteola
ogr. bot.; copyright © by Jarosław Makowski
Reseda luteola (rezeda żółtawa)
ogólny pokrój rośliny
Reseda luteola (rezeda żółtawa)
kwiaty
Reseda luteola (rezeda żółtawa)
Reseda luteola (rezeda żółtawa)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw,. 1825r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090628.6.tt - Reseda luteola (rezeda żółtawa); las pod Kołobrzegiem
tt.090628-6
leg. Tadeusz Twardy
/las pod Kołobrzegiem/ #3