fot. pcl-rezeda-mala — copyright © by Paweł Cieślak
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Reseda phyteuma (rezeda mała)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Garb Pińczowski · copyright © by Paweł Cieślak