fot. parolist.wschodni_Zygophyllum.fabago.Wr9560 (884×608) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Zygophyllum fabago (parolist wschodni)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.05.2011, Ogród Botaniczny we Wrocławiu
copyright © by Jacek Soboń