takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.297); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Dictamnus albus L.

dyptam jesionolistny krzew mojżeszowy
Dictamnus fraxinella Pers.
Dictamnus albus (dyptam jesionolistny)

23.05.2012, ogród, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski

Dictamnus albus (dyptam jesionolistny)
Dictamnus albus (dyptam jesionolistny)
Dictamnus albus (dyptam jesionolistny)

pokrój, rośliny kwitnące

Dictamnus albus (dyptam jesionolistny)
Dictamnus albus (dyptam jesionolistny)

szczyt pędu z kwiatami

Dictamnus albus (dyptam jesionolistny)

szczyt pędu z kwiatami

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.297 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadki, dwa stanowiska w Polsce, w okolicy Włocławka (prawdopodobnie antropogeniczne) i Buska (prawdopodobnie naturalne), także często uprawiana bylina ogrodowa; z reguły pod zwyczajową nazwą „krzew mojżeszowy”. Naturalne stanowiska to skraje ciepłych zarośli i lasów.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu naturalistycznego · kwitnienie: 6-7

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności nasion (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

znalezisko 20120523.13.12 - Dictamnus albus (dyptam jesionolistny); ogród, Wrocław

9f · 20120523.13.12
leg. Marek Snowarski
/ogród, Wrocław/

znalezisko 20080602.3.lk - Dictamnus albus (dyptam jesionolistny); Dąbrowa Górnicza

4f · 20080602.3.lk
leg. Łukasz Krajewski
/Dąbrowa Górnicza/

znalezisko 20080604.126.js - Dictamnus albus (dyptam jesionolistny); Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

3f · 20080604.126.js
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego/

znalezisko 20060604.3.sm - Dictamnus albus (dyptam jesionolistny); Rzepin

2f · 20060604.3.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Rzepin/