takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Tellima grandiflora (Pursch) Douglas ex LIndl.

telima wielkokwiatowa
na stronie — wymagania i uprawa