antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Rosa carolina L.

róża karolińska
Rosa carolina (róża karolińska)

występowanie

Rzadko uprawiana i dziczejąca.

Krzew.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: wschodnie i południowe rejony Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1813r. (introdukcja), druga połowa XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym