takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rosa arvensis Hudson

Rosa arvensis