Rubus

malina, jeżyna
na stronie — uwagi · Rubus idaeus (malina właściwa) · Rubus saxatilis (malina kamionka) · Rubus chamaemorus (malina moroszka) · Rubus grabowskii (jeżyna bukietowa) · Rubus caesius (jeżyna popielica) · Rubus ×pseudidaeus (jeżyna malinowa) · Rubus corylifolius (jeżyna leszczynolistna) · Rubus fabrimontanus (jeżyna podgórska) · Rubus orthostachys (jeżyna prostokwiatostanowa) · Rubus divaricatus (jeżyna połyskująca) · Rubus nessensis (jeżyna wzniesiona) · Rubus gracilis (jeżyna ostręga) · Rubus koehleri (jeżyna Köhlera) · Rubus ostroviensis (jeżyna ostrowska) · Rubus pedemontanus (jeżyna Bellardiego) · Rubus macrophyllus (jeżyna wielkolistna) · Rubus lamprocaulos (jeżyna skąpokwiatowa) · Rubus radula (jeżyna szorstka) · Rubus nemoralis (jeżyna smukłokolcowa) · Rubus plicatus (jeżyna fałdowana) · Rubus sprengelii (jeżyna Sprengla) · Rubus capitulatus (jeżyna główkowata) · Rubus seebergensis (jeżyna mosińska) · Rubus hirtus agg. (jeżyna gruczołowata) · Rubus fasciculatus (jeżyna szarozielona) · Rubus guentheri (jeżyna Günthera) · Rubus pyramidalis (jeżyna piramidalna) · Rubus chaerophyllus (jeżyna świerząbkowata) · Rubus schleicheri (jeżyna Schleichera) · Rubus hercynicus (jeżyna hercyńska) · Rubus salisburgensis (jeżyna salzburska) · Rubus kuleszae (jeżyna Kuleszy) · Rubus tabanimontanus (jeżyna fioletowopędowa) · Rubus curvaciculatus (jeżyna drobnokolczasta) · Rubus henrici-egonis · Rubus apricus (jeżyna słoneczna) · Rubus laciniatus (jeżyna wcinanolistna) · Rubus gothicus (jeżyna gocka) · Rubus lusaticus (jeżyna łużycka) · Rubus graecensis (jeżyna austriacka) · Rubus rudis (jeżyna szczeciniasta) · Rubus pfuhlianus (jeżyna Pfuhla) · Rubus lucentifolius · Rubus siemianicensis (jeżyna siemianicka) · Rubus montanus (jeżyna wąskolistna) · Rubus silesiacus (jeżyna śląska) · Rubus spribillei (jeżyna Spribillego) · Rubus chaerophylloides (jeżyna świerząbkolistna) · Rubus angustipaniculatus (jeżyna rombolistna) · Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska) · Rubus acanthodes (jeżyna saksońska) · Rubus allegheniensis (jeżyna alegańska) · Rubus bavaricus (jeżyna bawarska) · Rubus barberi (jeżyna Barbera) · Rubus bifrons (jeżyna dwubarwna) · Rubus camptostachys (jeżyna orzęsiona) · Rubus canescens (jeżyna filcowata) · Rubus capricollensis (jeżyna krótkopręcikowa) · Rubus chlorothyrsos (jeżyna wielolistna) · Rubus circipanicus (jeżyna maklemburska) · Rubus constrictus (jeżyna Westa) · Rubus crispomarginatus (jeżyna kędzierzawolistna) · Rubus czarnunensis (jeżyna notecka) · Rubus dollnensis (jeżyna dolnośląska) · Rubus franconicus (jeżyna frankońska) · Rubus glivicensis (jeżyna gliwicka) · Rubus gratus (jeżyna nadobna) · Rubus hevellicus (jeżyna Aschersona) · Rubus holzfussii (jeżyna Holzfussa) · Rubus lidforsii (jeżyna Lidforsa) · Rubus lignicensis (jeżyna legnicka) · Rubus marssonianus (jeżyna Marssona) · Rubus micans (jeżyna lśniąca) · Rubus mollis (jeżyna szarolistna) · Rubus nemorosus (jeżyna zaroślowa) · Rubus oboranus (jeżyna trójlistkowa) · Rubus odoratus (jeżyna pachnąca) · Rubus opacus (jeżyna ponura) · Rubus pallidus (jeżyna bladozielona) · Rubus perrobustus (jeżyna mocna) · Rubus posnaniensis (jeżyna poznańska) · Rubus praecox (jeżyna długopręcikowa) · Rubus scaber (jeżyna zadzierzysta) · Rubus schnedleri (jeżyna Schnedlera) · Rubus sciocharis (jeżyna cienista) · Rubus scissus (jeżyna rozcięta) · Rubus senticosus (jeżyna górska) · Rubus sulcatus (jeżyna bruzdowana) · Rubus wahlbergii (jeżyna Wahlberga) · Rubus wimmerianus (jeżyna Wimmera) · Rubus xanthocarpus (jeżyna żółtoowockowa) · Rubus cockburnianus (jeżyna Giralda) · Rubus microphyllus (jeżyna drobnolistna) · Rubus phoenicolasius (jeżyna rdzawa) · Rubus occidentalis (malina czarna) · występowanie · Rubus schummelii · Rubus canadensis (jeżyna kanadyjska)
Bardzo liczny rodzaj. W Polsce występuje kilka "regularnych" diploidalnych gatunków i kilkaset (!) gatunków poliploidalnych, mieszańcowych, rozmnażających się głównie bezpłciowo. Maliny i jeżyny, z reguły, w pierwszym roku tworzą silne pędy wegetatywne, na których w drugim roku tworzą się krótkie pędy z kwiatami. Po owocowaniu pędy zamierają. Przy oznaczanie szczególnie istotna jest morfologia rocznych, silnych pędów i liści na tych pędach. Kształt blaszek liściowych, długość ogonków, ociernienie, owłosienie i gruczołki na ogonkach liściowych i pędach, przylistki.
wystepowanie
o mapie występowania
Występuje pospolicie na terenie całego kraju, w świetlistych lasach, na ich skrajach, polanach, zaroślach. Od tego gatunku wywodzi się większość uprawianych odmian maliny.

Rubus saxatilis · malina kamionka

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus chamaemorus · malina moroszka

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.289)
Czerwona Księga — EN–zagrożony
Czerwona Lista — EN–zagrożony

Sekcja: Rubus - Rubus fruticosus agg.

Podsekcja: Rubus

Podsekcja: Hiemales

Sekcja: Caesii Lej. & Court.

Rubus caesius · jeżyna popielica

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus ×pseudidaeus · jeżyna malinowa

Rubus idaeus × caesius
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]Rubus corylifolius · jeżyna leszczynolistna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus gracilis · jeżyna ostręga

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus koehleri · jeżyna Köhlera

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus radula · jeżyna szorstka

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus kuleszae · jeżyna Kuleszy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus henrici-egonis

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Rubus apricus · jeżyna słoneczna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus laciniatus · jeżyna wcinanolistna

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]
wystepowanie
o mapie występowania
gatunek uprawiany, rzadko dziczejący

Rubus gothicus · jeżyna gocka

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus pfuhlianus · jeżyna Pfuhla

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus lucentifolius

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Rubus armeniacus · jeżyna kaukaska

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]

Rubus allegheniensis · jeżyna alegańska

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]

Rubus bavaricus · jeżyna bawarska

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus barberi · jeżyna Barbera

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus bifrons · jeżyna dwubarwna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus constrictus · jeżyna Westa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus gratus · jeżyna nadobna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus lidforsii · jeżyna Lidforsa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus micans · jeżyna lśniąca

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus mollis · jeżyna szarolistna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus odoratus · jeżyna pachnąca

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]

Rubus opacus · jeżyna ponura

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus perrobustus · jeżyna mocna

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rubus scissus · jeżyna rozcięta

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus senticosus · jeżyna górska

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus xanthocarpus · jeżyna żółtoowockowa

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]

Rubus cockburnianus · jeżyna Giralda

malina Giralda
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rubus microphyllus · jeżyna drobnolistna

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rubus phoenicolasius · jeżyna rdzawa

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rubus occidentalis · malina czarna

malina zachodnia
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Od tego gatunku wywodzą się uprawiane odmian maliny o czarnych owocach. Nie występuje dziko w Polsce.

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Rubus schummelii

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus canadensis · jeżyna kanadyjska

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]
literatura · references
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.238 [9]
· Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 p.54 [71.4]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... p.96 [16.7]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.368 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.219+70k+214k+216k [15]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.287 [12]
· Sokolov S.Ja., 1954 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.3 p.259+580 [119.3]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.309+362 [86.10]
· Komarov V.L., Schischkin B.K., Juzepczuk S., 1941 — Flora URSS. T.10 Rosaceae p.5 [85.10]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.481 [38]
· Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.7 [150.2]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.287 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.01.2016 · powstała/was created 14.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Rubus.htm"> Rubus (malina, jeżyna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>