takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rubus perrobustus Holub

jeżyna mocna
na stronie — występowanie