takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus schnedleri H. E. Weber

jeżyna Schnedlera
na stronie — występowanie