takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus camptostachys G. BRAUN

jeżyna orzęsiona
Rubus ciliatus Lindeb.
na stronie — występowanie · znaleziska