takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus barberi H. E. Weber

jeżyna Barbera