takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus siemianicensis Sprib.

jeżyna siemianicka
na stronie — występowanie · znaleziska