antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Rubus armeniacus Focke

jeżyna kaukaska
na stronie — występowanie · znaleziska
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)

liść; 30.07.2007, Rudna Wielka; copyright © by Błażej Gierczyk

Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)

liście (widoczna dolna strona) XL

Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)

pęd wegetatywny

Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)

pęd generatywny

Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)

kwiatostan

Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)

występowanie

Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)

pokrój, owoce XL

wystepowanie
o mapie występowania

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja południowo-zachodnia (Kaukaz) [czas przybycia na teren Polski: 1833r. (introdukcja), 1902r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla, siedliska antropogenicznie zaburzone oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew owocowy o bujnym wzroście. Może być używany w gęstych szpalerach i jako prymitywne pnącze.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na rozproszonych stanowiskach na terenach miejskich, wiejskich i w lasach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

znalezisko 20070730.1.bg - Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska); Rudna Wielka

6f · 20070730.1.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Rudna Wielka/

znalezisko 20170000.5.bg - Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska); Poznań, Las Marceliński

10f · 20170000.5.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Poznań, Las Marceliński/