takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rubus austroslovacus Trávniček