takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus sulcatus VEST

jeżyna bruzdowana