takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Rubus limitaneus T. Maliński et J. Zieliński

Tomasz Maliński, Jerzy Zieliński, Piotr Kosiński - Rubus limitaneus (series Mucronati, subgenus Rubus, Rosaceae) – a species new to science from NW Poland - Dendriobiology 2014, vol. 72, 57–64

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20180630.BGH0000720.bg - Rubus limitaneus; Sosny, pow. gorzowski, 1 km E
180630-BGH0000720
leg. Błażej Gierczyk
/Sosny, pow. gorzowski, 1 km E/ #16