atlas-roslin.pl

Aphanes

skrytek
cechy diagnostyczne w kluczu:Rosaceae (różowate)kl 4522
  
↓niekwiaty 0.8 – 1.4 mm długości, rośliny czysto zielone, mniejsze
Aphanes inexspectata (skrytek drobnoowockowy)
XL
Aphanes inexspectata (skrytek drobnoowockowy)
Aphanes inexspectata (skrytek drobnoowockowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Hypancjum w nasadzie działek nieprzewężone lub nieznacznie przewężone. Działki na owocu ku sobie stulone, 1/5 – 1/4 długości szupinki. Kieliszek nieznaczny lub brak, co najwyżej 1/4 długości kielicha. Szupinki razem z kielichem 1.2 – 1.8 mm długości, bez wyraźnie wystających równoległych nerwów i bez bruzd między nimi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prz ...
Aphanes inexspectata (skrytek drobnoowockowy)
syn. Alchemilla australis · Aphanes australis · Aphanes microcarpa · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pola, ugory.
  
  
↑nie kwiaty 1.4 – 2.2 mm długości, rośliny szarozielone, większe
Aphanes arvensis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Hypancjum w nasadzie działek wyraźnie dzbankowato przewężone. Działki na owocu proste lub umiarkowanie rozłożone, 1/4 – 1/3 długości szupinki. Kieliszek 1/4 – 1/3 długości kielicha. Szupinki razem z kielichem 1.8 – 2.5 mm długości, z 8 wyraźnie wystającymi równoległymi nerwami i bruzdami między nimi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. taki ...
Aphanes arvensis (skrytek polny)
wystepowanie
syn. Alchemilla arvensis · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pola, ugory.