Aphanes

skrytek
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Rosaceae (różowate)]
  
kwiaty 0.8-1.4mm długości, rośliny czysto zielone, mniejsze (↓nie)
Aphanes inexspectata (skrytek drobnoowockowy)
XL
Aphanes inexspectata (skrytek drobnoowockowy)
Aphanes inexspectata (skrytek drobnoowockowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Hypancjum w nasadzie działek nieprzewężone lub nieznacznie przewężone. Działki na owocu ku sobie stulone, 1/5-1/4 długości szupinki. Kieliszek nieznaczny lub brak, co najwyżej 1/4 długości kielicha. Szupinki razem z kielichem 1.2-1.8mm długości, bez wyraźnie wystających równoległych nerwów i bez bruzd między nimi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
Aphanes inexspectata (skrytek drobnoowockowy)
syn. Aphanes microcarpa · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pola, ugory.
  
  
kwiaty 1.4-2.2mm długości, rośliny szarozielone, większe (↑nie)
Aphanes arvensis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Hypancjum w nasadzie działek wyraźnie dzbankowato przewężone. Działki na owocu proste lub umiarkowanie rozłożone, 1/4-1/3 długości szupinki. Kieliszek 1/4-1/3 długości kielicha. Szupinki razem z kielichem 1.8-2.5mm długości, z 8 wyraźnie wystającymi równoległymi nerwami i bruzdami między nimi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. ...
Aphanes arvensis (skrytek polny)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pola, ugory.