atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Aphanes arvensis L.

skrytek polny
Alchemilla arvensis (L.) Scop.
Aphanes arvensis
pokrój; 23.08.2005, Pogórze Kaczawskie. Okolice Wlenia.- skraj pola; copyright © by Jacek Soboń
Aphanes arvensis (skrytek polny)
Aphanes arvensis (skrytek polny)
Aphanes arvensis (skrytek polny)
Aphanes arvensis (skrytek polny)
Aphanes arvensis (skrytek polny)
Aphanes arvensis (skrytek polny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Aphanes (skrytek)kl 8783

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych