antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Aphanes arvensis L.

skrytek polny