fot. 020519-1192 (836×655) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020519-4
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.05.2002, Wrocław Wojszyce
copyright © by Marek Snowarski