fot. pragnia.kuklikowata_Waldsteinia.geoides.PICT5669 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Waldsteinia geoides

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego · copyright © by Jacek Soboń