atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24]

Fallopia aubertii (L.Henry) Holub

rdestówka Auberta rdest Auberta
Bilderdykia aubertii (L. Henry) Moldenke · Fallopia baldschuanica (Regel) Holub p.p. · Polygonum aubertii L.Henry · Reynoutria aubertii (L.Henry) Moldenke
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
31.08.2020, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
pokrój
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
kwiaty i owoce
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
młode owoce
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
szczyt pędu z rozwijającymi się liśćmi
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
liście
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)

wymagania i uprawa

Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
XL
🌸
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
Wieloletnie, zdrewniałe pnącze ozdobne o bardzo silnym wzroście.

space

Istnieją obawy co do inwazyjności ale jak dotąd nie stwierdzono przypadków rozprzestrzeniania się.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030818.4.bl - Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
030818-4
leg. Barbara Łotocka #4
znalezisko 20200831.1.jmak - Fallopia aubertii (rdestówka Auberta); Niemcy
200831-1
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #13