fot. bl-f244-F1010036 (600×402) — copyright © by Barbara Łotocka
kwiaty i owoce
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.08.2003
copyright © by Barbara Łotocka