atlas-roslin.pl

Fallopia [🔉 fal·lo·pi·a]

rdestówka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Polygonaceae (rdestowate)kl 3729
  
↓niepospolite rośliny jednoroczne
  
    
↓niełodyga kanciasta
Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata)
Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata)
Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w kątach liści w pęczkach lub pozornych, przerywanych gronach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve (rdestówka powojowata)
wystepowanie
rdest powojowaty · syn. Polygonum convolvulus L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Pola, zarośla, m. ruderalne.
    
    
↑nie łodyga obła, gladka
Fallopia dumetorum
Fallopia dumetorum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w kątach liści w pozornych gronach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Fallopia dumetorum (L.) Holub (rdestówka zaroślowa)
wystepowanie
rdest zaroślowy · syn. Polygonum dumetorum L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Lasy łęgowe, zarośla, skraje lasów, w miejscach wilgotnych, przy ciekach wodnych, na glebach różnego rodzaju ale wilgotnych lub nieco przesychających.
    
  
↑nie zdrewniałe pnącza
  Rzadko uprawiane i sporadycznie dziczejące zdrewniałe pnącza.
  
    
↓nieosie kwiatostanu szorstko owłosione
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty białe, później najwyżej nieco różowiejące.
Fallopia aubertii (L.Henry) Holub (rdestówka Auberta)
rdest Auberta · syn. Polygonum aubertii L.Henry · Fallopia baldschuanica (Regel) Holub p.p. · takson uprawiany[491]
  Uprawiane ozdobne zdrewniałe pnącze.
    
    
↑nie osie kwiatostanu gładkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty różowe.
  Fallopia baldschuanica (Regel) Holub
Za ten gatunek (endemit pamirsko-ałtajski) omyłkowo bywały podawane uprawiane w Europie rośliny rdestówki Auberta (Fallopia aubertii).