takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Clethra alnifolia L

orszelina olcholistna
na stronie — wymagania i uprawa