atlas-roslin.pl

Tsuga

choina

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Pinaceae (sosnowate)kl 2514
Drzewa iglaste, wiecznie zielone. Korona stożkowata, często z przegiętym wierzchołkiem, zwykle ugałęziona aż do ziemi.

space

Igły na krótkich trzonkach, krótkie, płaskie, górą zielone, spodem z dwoma woskowymi pasami, podobne do igieł jodeł (Abies) ale przeważnie krótkie, brzegiem ząbkowane. W przekroju poprzecznym widoczny tylko jeden przewód żywiczny.

space

Ogółem rodzaj liczy około dziesięciu gatunków w Euroazji i Ameryce Północnej.

wymagania i uprawa

Wymagają gleb nie przesychających (świeżych), żyznych, gliniastych. Wrażliwe na suszę, dobrze rosną jedynie w rejonach z dużą ilością opadów i wilgotnym powietrzem.

space

Najbardziej mrozoodporne, zdatne do uprawy w cieplejszych rejonach Polski są wymienione niżej gatunki.

space