Drzewa jednopienne z krótko- i długopędami lub tylko z długopędami.

Liście iglaste, ustawione skrętolegle, pojedyncze lub w wiązkach pod 2-5 i więcej na krótkopędach.

Szyszki zdrewniałe, zwykle nie rozpadają się po dojrzeniu.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Pinopsida (szpilkowe)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) bez krótkopędów (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
  
    
Tsuga canadensis (choina kanadyjska)
(p) igły z ogonkiem przylegającym do pędu (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Pąki 1-2 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
  Ogółem rodzaj liczy około dziesięciu gatunków w Euroazji i Ameryce Północnej. W Polsce nieczęsto uprawiane są dwa, wyjątkowo w kolekcjach inne.
    
    
(p) igły bez ogonka lub z odstającym od pędu(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Pąki mają 3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
    
      
Pseudotsuga menziesii
Pseudotsuga menziesii (daglezja zielona)
Pseudotsuga menziesii
długie ostre pąki, igly lekko zaostrzone, na dolnej stronie igieł dwa białe wąskie paski
(p) łuski podpierające trójdzielne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Ziarna pyłku bez komory powietrznej.
Pseudotsuga menziesii (daglezja zielona)
jedlica · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Gatunek północnoamerykański, w naszych lasach znajdują się dość liczne uprawy. Także uprawiane parkowe drzewo ozdobne, o podobnych walorach jak świerk. Szybko rośni i osiąga duże rozmiary.
      
      
(p) łuski podpierające krótkie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Ziarna pyłku z komorą powietrzną.
      
        
Picea abies (świerk pospolity)
Picea abies (świerk pospolity)
(p) igły na trzonkach (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Dojrzałe szyszki nie rozpadają się.
        
        
Abies alba
Abies alba
(p) igły bezpośrednio na gałązkach(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· Dojrzałe szyszki rozpadają się.
  W Polsce występuje tylko jeden rodzimy gatunek — jodła pospolita (Abies alba), ponadto w uprawie znajduje się kilka dalszych gatunków spośród ogółem ok. 50 należących do tego rodzaju.
        
  
(p) z krótkopędami(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
  
    
Larix decidua
Larix decidua (modrzew europejski)
(p) igły miękkie, jednoroczne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Ziarna pyłku bez komory powietrznej.
    
    
Pinus sylvestris
(p) igły dość sztywne i trwałe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Ziarna pyłku z komorą powietrzną.
  W Polsce spotyka się trzy gatunki rodzimych sosen: sosnę zwyczajną (Pinus sylvestris) (bardzo pospolita, tworzy bory sosnowe - sośniny), kosodrzewinę (Pinus mugo) (w wyższych położeniach górskich w Sudetach, Tatrach i na Babiej Górze) i limbą (Pinus cembra) (dziko tylko w Wysokich Tatrach). Wyróżnia się jeszcze sosnę drzewokosą (Pinus ×rhaetica) o cechach pośrednich pomiędzy sosną zwyczajną (Pinus sylvestris) a kosodrzewiną (Pinus mugo).
    
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.288 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.138 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.47 [15]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.31 [12]
· Sokolov S.Ja., 1949 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.1 p.18+52 [119.1]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.32+101 [86.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.37 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.26 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 13.04.2015 · powstała/was created 14.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Pinaceae.htm"> Pinaceae (sosnowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>