fot. bl-F249_1000032 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Pinus sylvestris

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

szyszki
10.2003, Warszawa · copyright © by Barbara Łotocka