fot. bl-F249_1000032 (588×480) — copyright © by Barbara Łotocka
szyszki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pinus sylvestris

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

10.2003, Warszawa
copyright © by Barbara Łotocka