takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Pinus sylvestris L.

sosna zwyczajna
Pinus silvestris L.
Pinus sylvestris
pokrój; 22.03.2005, okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Pinus sylvestris
kora
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
młode niezdrewniałe pędy - tegoroczne przyrosty
Pinus sylvestris
szyszki
Pinus sylvestris
kora młodego drzewa
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
kwiatostan żeński
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
kwiatostany męskie
Pinus sylvestris
szyszki
Pinus sylvestris
szyszka
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
młoda roślina
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
siewka

opis

Drzewo do 35 m wysokości, w niekorzystnych warunkach także niskie drzewo lub szeroko rozgałęziony krzew. Pień drzew rosnących w zwarciu prosty, wysoko oczyszczony z gałęzi; w górze korowina gładka, cienka, w różnych odcieniach od żółego, przez pomarańczowe do brązowomiedzianego; łuszczy się cienkimi, błoniastymi płatami; w dole korowina gruba, spękana, szarobrunatna o miąższu brunatnoczerwonym. Pień drzew rosnących pojedynczo niski, krzywy, często rozdzielony na kilka pni.

space

Igły w pęczku dwie, 4-7 cm długości, dość sztywne, kłujące, często skręcone; zielone, po stronie wewnętrznej z sinym nalotem; trwają 3 lata.

space

występowanie

Pinus sylvestris
drzewostan sosnowy
Pinus sylvestris
wystepowanie
o mapie występowania
Naturalne stanowiska od Pirenejów do Kraj Amurski na Syberii, na południu po północne Chiny i Kaukaz; przez polskie Karpaty przebiega południowa granica zasięgu

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

wymagania i uprawa

Pinus sylvestris
odsłonięte systemy korzeniowe w wyniku erozji piaszczystego zbocza
Dobrze rośnie na glebach wszelkiego rodzaju, także wapiennych,

space

Wymaga pełnego nasłonecznienia.

space

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna · odczyn · gleba silnie kwaśna lub gleba kwaśna lub gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże skrajnie ubogie lub podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #21):
• bez odmiany · · ‘Argentea Compacta’ · ‘Aurea’ · ‘Bonsai’ · ‘Drath’ · ‘Fastigiata’ · ‘Glauca’ · ‘Glauca bonsai’ · ‘Globosa Viridis’ · ‘Globosa Viridis sol.’ · ‘kula’ · ‘Martham’ · ‘Norske Typ’ · ‘Norske Typ bonsai’ · ‘Norsky typ Bonsai’ · ‘Paradekissen’ · ‘Watereri’ · ‘Watereri bonsai’ · ‘Watereri soliter’ · ‘Wintergold’ · ‘Xawery’

właściwości i zastosowanie

Wrażliwa na zanieczyszczenia powietrza, nie jest stosowana jako element zieleni miejskiej.

space

Atrakcyjną cechą jest też miedzianoczerwone zabarwienie korowiny młodszej części pędu i gałęzi, nie występujące w takiej formie u innych sosen.

znalezisko 20031129.2.bl - Pinus sylvestris (sosna zwyczajna); Warszawa
24f · 20031129.2.bl
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa/
znalezisko 20060705.2.js; Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia
1f · 20060705.2.js
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/
literatura · references
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.81 [38]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.60 [12]
· Seneta W., 1987 — Drzewa i krzewy iglaste. p.422+385i [94]
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.291 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.141 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.50 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.51 [9]
· Sokolov S.Ja., 1949 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.1 p.189+254 [119.1]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.108 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.67 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.32 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.167+t7+t8 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.42 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.29 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Matuszkiewicz J. M., 2001 — Zespoły leśne Polski. [7]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.02.2016 · powstała/was created 16.02.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Pinus_sylvestris.htm"> Pinus sylvestris (sosna zwyczajna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>