atlas-roslin.pl

Pinus sylvestris L. [🔉 p·nus sil·wes·tris]

sosna zwyczajna, sosna pospolita
Pinus silvestris L. [🔉 p·nus sil·wes·tris]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
pokrój
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
kora
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
młode niezdrewniałe pędy - tegoroczne przyrosty
Pinus sylvestris
szyszki
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
kora młodego drzewa
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
kwiatostan żeński
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
kwiatostany męskie
Pinus sylvestris
szyszki
Pinus sylvestris
szyszka
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
młoda roślina
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
siewka

opis

Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
Drzewo do 35 m wysokości, w niekorzystnych warunkach także niskie drzewo lub szeroko rozgałęziony krzew. Pień drzew rosnących w zwarciu prosty, wysoko oczyszczony z gałęzi; w górze korowina gładka, cienka, w różnych odcieniach od żółego, przez pomarańczowe do brązowomiedzianego; łuszczy się cienkimi, błoniastymi płatami; w dole korowina gruba, spękana, szarobrunatna o miąższu brunatnoczerwonym. Pień drzew rosnących pojedynczo niski, krzywy, często rozdzielony na kilka pni.

space

Igły w pęczku dwie, 4-7 cm długości, dość sztywne, kłujące, często skręcone; zielone, po stronie wewnętrznej z sinym nalotem; trwają 3 lata.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
Pinus sylvestris
drzewostan sosnowy
Pinus sylvestris
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
Naturalne stanowiska od Pirenejów do Kraj Amurski na Syberii, na południu po północne Chiny i Kaukaz; przez polskie Karpaty przebiega południowa granica zasięgu

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów[7]:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#24
bl.031129-2
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa/
#1
js.060705-2
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
🌱
Wrażliwa na zanieczyszczenia powietrza, nie jest stosowana jako element zieleni miejskiej.

space

Atrakcyjną cechą jest też miedzianoczerwone zabarwienie korowiny młodszej części pędu i gałęzi, nie występujące w takiej formie u innych sosen.

space

W medycynie ma zastosowanie Pini sylvestris aetheroleum (olejek eteryczny sosny zwyczajnej) — olejek eteryczny otrzymywany przez destylację z parą wodną świeżych liści i gałązek tego gatunku. Wykazuje słabe działanie odkażające i wzmagające wydzielanie śluzu w oskrzelach. W dawniejszej medycynie miały zastosowanie także inne części i preparaty uzyskiwane z sosny: Gemmae Pini (pączki sosnhy), Turiones Pini (młode pędy sosny), Balsamum Pini silvestris (Terebinthina communis) (balsam (żywica) sosnowy), Oleum Terebinthinae (olejek terpentynowy), Colophonium (kalafonia), Cortex Pinii silvestris (kora sosny), Pix liquida Pini (dziegieć sosnowy). A nawet medycznie użytkowany był bursztyn (Succinum).

wymagania i uprawa

Pinus sylvestris
odsłonięte systemy korzeniowe w wyniku erozji piaszczystego zbocza
🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: niskie wymagania • odczyn zbliżony do obojętnego • toleruje kwaśną (niskie pH) • toleruje zasadową (wysokie pH)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 2

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże skrajnie ubogie lub podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

Dobrze rośnie na glebach wszelkiego rodzaju, także wapiennych,

space

Wymaga pełnego nasłonecznienia.

space

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #24) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Pinus sylvestris L. [🔉 p·nus sil·wes·tris]Pinus silvestris L. [🔉 p·nus sil·wes·tris](pl) sosna zwyczajna · sosna pospolita
sylvticus, -a, -um; sylvestris (-ter), -is, -e; silvticus, silvestris (lat., adj.)
leśny, występujący w lasach; także dziki, bytujący w lasach lub zaroślach - w opozycji do uprawianych; także formy silvaticus, silvestris, silvester; od lat. rzeczownika sylva, silva, -ae (f) las
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.81 [38]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. p.60 [12]
 • Seneta W., 1987 — Drzewa i krzewy iglaste. p.422+385i [94]
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.291 [71.1]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.141 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.50 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.51 [9]
 • Sokolov S.Ja., 1949 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.1 p.189+254 [119.1]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.108 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.67 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.32 [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.167+t7+t8 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.42 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.29 [3]
 • Farmakopea polska, 2008 — 8 [342]
 • European Pharmacopoeia, 2018 — 9 i suplementy [341]
 • Walewski W., 1985 — Towaroznawstwo zielarskie p.224+225 [332]
 • Ożarowski A., Jaroniewski W., 1987 — Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie p.354 [327]
 • Guzikowska-Konopińska E., 2013 — Ogród japoński p.105 [414]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji