fot. bl-F295-F1020025 (559×536) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

młoda roślina; 29.11.2003, Warszawa
copyright © by Barbara Łotocka