⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Coniferophytina (szyszkowe)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) ulistnienie naprzeciwległe lub w okółkach (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
  
    
(p) igły długie zbiegające (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
    
    
(p) łuski lub krótkie igły (↑nie)
Thuja occidentalis
Juniperus communis ssp. communis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
  W krajowej florze jest reprezentowany przez rodzaj jałowiec (Juniperus) o ±mięsistych szyszkach. W uprawie są m.innymi żywotnik (Thuja), cyprysik (Chamaecyparis).
    
  
(p) ulistnienie skrętoległe lub w pęczkach (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
  
    
(p) bez żywicy, nasiona pojedynczo w mięsistej osnówce (↓nie)
Taxus baccata (cis pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Nasiona pojedyncze, otoczone mięsistą osnówką.
  W krajowej florze reprezentowany przez jeden gatunek: cis pospolity (Taxus baccata). Oprócz tego kilka dalszych jest uprawianych jako krzewy lub drzewa ozdobne.

Przedstawiciele innego rodzaju czwórczak (Torreya) to krzewy mające nasiona w całości okryte mięsistą osnówką; nie są w pełni mrozoodporne w naszym klimacie.

    
    
(p) z żywicą, nasiona w szyszkach (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Nasiona bez mięsistej osnówki, w kątach łusek tworzących szyszki.
    
      
(p) igły na krótkopędach (↓nie)
Larix decidua (modrzew europejski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
      
      
(p) igły wyłącznie skrętolegle (czasem pozornie dwurzędowe) (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
      
        
(p) igły miękkie, opadają na zimę (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
        
        
(p) igły dość sztywne, zimozielone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
        
          
(p) łuski szyszek tarczowate lub z zębami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Pręciki z trzema lub większą liczbą worków pyłkowych.
  Drzewa nie należące do flory Polski; u nas niektóre gatunki uprawiane; najczęściej spotyka się w parkach cypryśnik błotny (Taxodium distichum).
          
          
(p) łuski szyszek dość płaskie (↑nie)
Picea abies (świerk pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Pręciki z dwoma workami pyłkowymi.
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

Sciadopitys verticillata · sośnica japońska

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Uprawiany u nas przedstawiciel rodziny sośnicowate (Sciadopityaceae).