atlas-roslin.pl

Picea [🔉 p·ce·a]

świerk, (cz) smrk (de) Fichte f (en) spruce (fr) épicéa m (ru) ель f
  
↓nie(z) igły jednobarwne, czterokanciaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Linie aparatów szparkowych ±równomiernie na każdej z czterech stron, poza tym jednobarwne, bez białych pasków na spodzie.
  
    
↓nie(z) igły zielone lub sinawe, błyszczące
Picea abies (świerk pospolity)
Picea abies (świerk pospolity)
Picea abies
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· Szyszki długie, 10 – 15 (18) cm długości, łuski nasienne mniej lub bardziej wydłużone na szczycie, grube, sztywne, tabakowo brązowe do ciemno brązowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagn ...
Picea abies (świerk pospolity)
wystepowanie
(potocznie: "smerek", "smrek") · syn. Picea excelsa · Picea excelsa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Jedyny krajowy gatunek świerka. Pospolicie, zwłaszcza na pogórzu i w górach.
    
    
↑nie (z) igły z nalotem woskowym, matowe
    
      
↓nie(z) igły tępo szpiczaste
Picea glauca (świerk biały)
· ta cecha diagnostyc ...
· Szyszki nieduże, 3 – 5 (6) cm długości i (1.2) 1.5 – 2 cm szerokości; zielone przed dojrzeniem, łatwo opadające; łuski nasienne zaokrąglone, całobrzegie.
Picea glauca (świerk biały)
świerk kanadyjski · syn. Picea alba · Picea canadensis · antropofit zadomowiony we florze Polski
      
      
↑nie (z) igły zaostrzone
· ta cecha diagn ...
· Szyszki większe 4 – 16 cm długości i 3 – 4.5 cm szerokości; jasne, cieliste. Łuski nasienne cienkie, papierowe, często zwężone ku szczytowi, z brzegiem pofalowanym lub ząbkowanym i wyciętym na szczycie.
      
        
↓nie(z) pędy mocne, nagie
Picea pungens
igły, sztywne, mocne 20-30 mm, kwadratowe lub lekko bocznie splaszczone, długo zaostrzone, kłujace, jednobarwne z nalotem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· Pączki ±kuliste, bez żywicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Picea pungens (świerk kłujący)
(potocznie: "świerk srebrny", "świerk srebrzysty") · takson uprawiany
        
        
↑nie (z) pędy słabsze, owłosione
Picea engelmannii
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedost ...
· Pączki ±stożkowate, z żywicą.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
        
  
↑nie (z) igły dwubarwne, ±spłaszczone
  
    
↓nie(z) korona wąskostożkowata, gałęzie zwieszone, gałązki owłosione
Picea omorika (świerk serbski)
Picea omorika (świerk serbski)
3D
spodnia strona; owłosienie gałązki
Picea omorika (świerk serbski)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· Igły tęposzpiczate, z ostką.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
Picea omorika (świerk serbski)
świerk bałkański · takson uprawiany
    
    
↑nie (z) korona szeroko stożkowata, gałęzie odchodzą prostopadle, gałązki nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Igły ułożone ±promienisto i luźno, bardzo wąskie (<1 mm szerokości), zaostrzone, sztywne i kłujące; na górnej części z fragmentami linie aparatów szparkowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
Picea sitchensis (świerk sitkajski)
antropofit zadomowiony we florze Polski
    
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Picea (świerk)
🌱
Zimozielone okazałe drzewa iglaste, zwykle o regularnej, stożkowatej koronie, z ostrym wierzchołkiem i piętrowo ustawionymi gałęziami. W uprawie także odmiany niskie, karłowate. Efektowne z uwagi na na pokrój; u niektórych gatunków i odmian ulistnienie jest srebrzyste.

space

⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat • na żywopłot formowany, obronny
🌲 drzewa iglaste • "kolczaste/kłujące" • zimozielone (wiecznie zielone) • o znaczeniu produkcyjnym
🌿 ozdobne liście
wysokość: (0.5)2 – 30 (50) m • szerokość: 1 – 12 m

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione • z wilgotnym powietrzem
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: odczyn zbliżony do obojętnego • odczyn lekko kwaśny • preferuje lekko kwaśne
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4
Wymagają gleb przeciętnie żyznych lub żyznych, stale dostatecznie wilgotnych; poza świerkiem kłującym (Picea pungens) nie znoszą suszy. Powietrze powinno być wilgotne. Dlatego lepiej rosną w obszarach chłodniejszego klimatu i z wyższymi opadami. W Polsce na terenach podgórskich i na północy Polski. Większość gatunków wystarczająco mrozoodporna dla uprawy na terenie całej Polski.

space

Preferowaną metodą rozmnażania gatunków jest wysiew nasion, wiosną, przeważnie bez konieczności stratyfikacji; pomocne jest namoczenie nasion przez dobę przed siewem; sieje się płytko, na głębokość 1 cm.

space

Szczepienie na 3-letnich siewkach świerka pospolitego (Picea abies) jest preferowaną metodą rozmnażania gatunków i odmian których sadzonki trudno ukorzeniają się. Aby otrzymać prosto rosnące drzewka kluczowe jest wybranie na zrazy pędów z silnym pąkiem wierzchołkowym i z umieszczonymi pod nim symetrycznie rozłożonymi 3 – 4 pąkami bocznymi. W pierwszych latach po szczepieniu konieczne jest prowadzenie przewodnika przywiązywanego do palika.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie (główna/preferowana metoda):

z nasion [bez stratyfikacji, warto namoczyć 24h przed wysiewem, wysiew na głębokość 1 cm, koniec kwietnia-maj]
przez szczepienie [niektóre gatunki na 3-letnich, zadoniczkowanych siewkach świerka pospolitego (Picea abies), zimą lub wczesną wiosną w szklarni]
przez sadzonki pędowe zdrewniałe [wiele gatunków koniec lutego-marzec, najlepiej cięte z piętką; niektóre w czasie letniego spoczynku (czerwiec); stymulator ukorzeniania wskazany; niektóre gatunku ukorzeniają się bardzo trudno]

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Picea [🔉 p·ce·a](pl) świerk • (cz) smrk (de) Fichte f (en) spruce (fr) épicéa m (ru) ель f
Nazwa rodzajowa Piceus (łacińskie "smolny") związana jest ze "smolistością" drewna części gatunków z tego rodzaju. Podane suchej destylacji dostarczało żywicznej smoły żywicznej — dziegciu.
(lat.) pceus, -a, -um adj.
1) smolny, żywiczny; 2) czarny jak smoła; od rzeczownika pix, picis f (smoła = dziegieć, produkt suchej destylacji drewna); pochodzi od praindoeuropejskiego *pik- oznaczającego smołę; podobne w brzemieniu słowa znajdują się w wielu językach z tej grupy, oznaczając smołę, a wtórnie piekło lub przenośnie gorąco (ale już podobne słowa piec, pieczenie itp. to inna rodzina)
(pl.) świerk
oraz regionalne (na południu) smrek, smerek są podobne w innych językach słowiańskich i prawdopodobnie pochodzą od praindoeuropejskiego *smer-k- oznaczającego drzewo iglaste (samo *smer- tyczyło się lasu iglastego)