antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Picea sitchensis (Bong.) Carrière

świerk sitkajski

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Picea (świerk)kl 2616
Korona szeroko stożkowata, gałęzie odchodzą prostopadle lub wznoszą się, gałązki nagie.

space

Szyszki 6-10 cm długości, jasne, słomiaste, z wyraźnymi łuskami wspierającymi u nasady (wyjątek w tym rodzaju!).

występowanie

Drzewo, bardzo rzadko w uprawach leśnych i nasadzeniach parkowych.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: zachodnie rejony Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1841r. (introdukcja), XXw.?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: o charakterze naturalnym

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: drzewa iglaste