takson uprawiany [24]

Taxodium distichum (L.) Rich.

cypryśnik błotny
na stronie — uwagi · wymagania i uprawa · znaleziska
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Wrocław, Park Szczytnicki; copyright © by Mateusz Bobiec
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)

uwagi

Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
po lewej widoczne liczne korzenie oddechowe
Taxodium distichum
pneumatofory
Cypryśnik błotny rośnie naturalnie na bagnach i terenach zalewowych w USA wzdłuż południowo-wschodnich wybrzeży Atlantyku. Drzewo to wytwarza bardzo charakterystyczne korzenie oddechowe (pneumatofory) (fot. obok). Są to różnej wielkości kolankowate lub stożkowate zgrubienia na korzeniach, wystające nad powierzchnię gleby (lub wody). Umożliwiają one dostęp powietrza do systemu korzeniowego np. zalanego wodą gruntową. Drzewo to jest czasami sadzone u nas w parkach, w miejscach wilgotnych, np. znajdziemy je w Parku Uzdrowiskowym w Kołobrzegu.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: drzewa iglaste

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘Cascade Falls’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.taxdisB.mtbobiec - Taxodium distichum (cypryśnik błotny); Wrocław, Park Szczytnicki
mtbobiec.taxdisB
leg. Mateusz Bobiec
/Wrocław, Park Szczytnicki/ #9
znalezisko 20050712.5.js - Taxodium distichum (cypryśnik błotny); Ogród Dendrologiczny w Kórniku.
js.050712-5
leg. Jacek Soboń
/Ogród Dendrologiczny w Kórniku./ #4
znalezisko 00010000.10_13_11.jmak - Taxodium distichum (cypryśnik błotny); Niemcy
jmak.10_13_11
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy / #6
znalezisko 00010000.taxdisA.mtbobiec - Taxodium distichum (cypryśnik błotny); Wrocław, OB
mtbobiec.taxdisA
leg. Mateusz Bobiec
/Wrocław, OB/ #5
znalezisko 20150407.2.15 - Taxodium distichum (cypryśnik błotny); Arboretum Kórnik
150407-2
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Kórnik/ #4