takson uprawiany [24]

Taxodium distichum (L.) Rich.

cypryśnik błotny
na stronie — uwagi · wymagania i uprawa · znaleziska
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)

Wrocław, Park Szczytnicki; copyright © by Mateusz Bobiec

Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)
Taxodium distichum (cypryśnik błotny)

uwagi

Taxodium distichum (cypryśnik błotny)

po lewej widoczne liczne korzenie oddechowe

Taxodium distichum

pneumatofory

Cypryśnik błotny rośnie naturalnie na bagnach i terenach zalewowych w USA wzdłuż południowo-wschodnich wybrzeży Atlantyku. Drzewo to wytwarza bardzo charakterystyczne korzenie oddechowe (pneumatofory) (fot. obok). Są to różnej wielkości kolankowate lub stożkowate zgrubienia na korzeniach, wystające nad powierzchnię gleby (lub wody). Umożliwiają one dostęp powietrza do systemu korzeniowego np. zalanego wodą gruntową. Drzewo to jest czasami sadzone u nas w parkach, w miejscach wilgotnych, np. znajdziemy je w Parku Uzdrowiskowym w Kołobrzegu.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: drzewa iglaste

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘Cascade Falls’

znalezisko 00010000.taxdisB.mtbobiec - Taxodium distichum (cypryśnik błotny); Wrocław, Park Szczytnicki

9f · 00010000.taxdisB.mtbobiec
leg. Mateusz Bobiec
/Wrocław, Park Szczytnicki/

znalezisko 20050712.5.js - Taxodium distichum (cypryśnik błotny); Ogród Dendrologiczny w Kórniku.

4f · 20050712.5.js
leg. Jacek Soboń
/Ogród Dendrologiczny w Kórniku./

znalezisko 00010000.10_13_11.jmak - Taxodium distichum (cypryśnik błotny); Niemcy

6f · 00010000.10_13_11.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy /

znalezisko 00010000.taxdisA.mtbobiec - Taxodium distichum (cypryśnik błotny); Wrocław, OB

5f · 00010000.taxdisA.mtbobiec
leg. Mateusz Bobiec
/Wrocław, OB/

znalezisko 20150407.2.15 - Taxodium distichum (cypryśnik błotny); Arboretum Kórnik

4f · 20150407.2.15
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Kórnik/