atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Thuja plicata Donn ex D. Don

żywotnik olbrzymi
Thuja gigantea Nutt.
Thuja plicata (żywotnik olbrzymi)
gałązka od spodu; 04.04.2015, Arboretum Kórnik; copyright © by Marek Snowarski XL
Thuja plicata
Thuja plicata
Thuja plicata
łuskowate liście, widok od spodu
Thuja plicata (żywotnik olbrzymi)
XL
gałązka od góry
Thuja plicata (żywotnik olbrzymi)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Thuja (żywotnik)kl 2572
Wysokie drzewo, u odmian także formy o słabym wzroście. Pędy przewodnie słabo spłaszczone i okrągłe w przekroju.

space

Szyszki do 12 mm długości, zwykle z 5 – 6 parami łusek, z hakowatymi przydatkami.

występowanie

Thuja plicata
pokrój
Rzadko uprawiane okazałe drzewo parkowe. Także odmiany o różnej sile wzrostu i kształcie korony; ulistnienie może u nich być trwale igiełkowate (forma młodociana liści).

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: zachód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1824 r. (introdukcja), XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Drzewo ozdobne o regularnej, stożkowatej koronie i gęstym ciemnozielonym ulistnieniu. Od dawna uprawiane w parkach, ogrodach i na cmentarzach. Dawniej, z uwagi na szybki wzrost, było też sadzone w lasach na powierzchniach doświadczalnych.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na nielicznych stanowiskach w zachodniej Polsce.
- zalecenia: Ograniczenie uprawy na terenach leśnych.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Thuja plicata (żywotnik olbrzymi)
🌱
Thuja plicata (żywotnik olbrzymi)
Najokazalszy z uprawianych u nas żywotników. Odznacza się dużą żywotnością, wzrost szybki, ma większą tolerancję na suszę z racji głębokiego systemu korzeniowego oraz na zacienienie. Gatunek występuje na zachodzie Ameryki Północnej, jako wysokie drzewo o dość szerokiej, stożkowatej koronie, 30 – 40 m wysokości, z wąskim, ostrym wierzchołkiem; rośnie przeważnie na glebach mniej lub bardziej podmokłych oraz wilgotnych; bardzo długowieczny. Dolne pokładające się gałęzie zakorzeniają się i z czasem tworzą samodzielne drzewka. W uprawie znajduje się gatunek lub odmiany niewiele od niego się różniące.

space

🌿 ozdobne liście • atrakcyjne przebarwienie liści jesienią

wymagania i uprawa

Thuja plicata (żywotnik olbrzymi)
🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5b
Stanowisko słoneczne; dobrze znosi zacienienie. Gleba przeciętna, wilgotna; dzięki głębszemu systemowi korzeniowemu nieco odporniejszy na okresowe przesychanie niż żywotnik zachodni (Thuja occidentalis).

space

≈ odmiany i dostępność (#2/2)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #2)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150404.6.15 - Thuja plicata (żywotnik olbrzymi); Arboretum Kórnik
150404-6
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Kórnik/ #9, 3.3D
znalezisko 20060218.1.js; Maciejowiec, park
060218-1
leg. Jacek Soboń
/Maciejowiec, park/ #6
znalezisko 20210720.21.21 - Thuja plicata (żywotnik olbrzymi); Rogów
210720-21
leg. Marek Snowarski
/Rogów/ #2

mieszaniec Thuja plicata Donn ex D. Don

Thuja occidentalis · żywotnik zachodni
takson uprawiany [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]