Corylopsis spicata · leszczynowiec kłosowy

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
pochodzi z Japonii; u nas uprawiany

Grupa użytkowa: krzewy liściaste

Corylopsis platypetala · leszczynowiec szerokopłatkowy

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Corylopsis sinensis · leszczynowiec chiński

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Corylopsis glabrescens · leszczynowiec nagi

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Corylopsis pauciflora · leszczynowiec skąpokwiatowy

leszczynowiec małokwiatowy
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]