antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun

tawlina jarzębolistna
Sorbaria sorbifolia
29.06.2005, Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia; copyright © by Jacek Soboń
Sorbaria sorbifolia
kwiatostan
Sorbaria sorbifolia
kwiatostan
Sorbaria sorbifolia
liść
Sorbaria sorbifolia
Sorbaria sorbifolia
Sorbaria sorbifolia
pąk boczny

występowanie

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja północna i wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1806r. (introdukcja), XIXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny szeroko stosowany w zieleni miejskiej i do umacniania skarp i nasypów. Tworzy gęste zarośla. Czasem sadzony w lasach jako gatunek fitomelioracyjny i biocenotyczny.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, przynajmniej w kilku regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050629.5.js; Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia
050629-5
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/ #3