Sorbaria sorbifolia
Sorbaria sorbifolia
kwiatostan
Sorbaria sorbifolia
kwiatostan
Sorbaria sorbifolia (tawlina jarzębolistna)
Sorbaria sorbifolia (tawlina jarzębolistna)
Sorbaria sorbifolia (tawlina jarzębolistna)
XL
Sorbaria sorbifolia (tawlina jarzębolistna)
Sorbaria sorbifolia (tawlina jarzębolistna)
Sorbaria sorbifolia
Sorbaria sorbifolia
liść
Sorbaria sorbifolia (tawlina jarzębolistna)
Sorbaria sorbifolia (tawlina jarzębolistna)
pąk boczny

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Sorbaria sorbifolia (tawlina jarzębolistna)
Sorbaria sorbifolia (tawlina jarzębolistna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Sorbaria sorbifolia (tawlina jarzębolistna)
Krzew z północnej Azji (od Uralu po Japonię). U nas uprawiany jako ozdobny do połowy XVIII w. W XX w. wprowadzany do lasów jako element biocenotyczny i fitomelioracyjny. Obecnie zadomowiony na siedliskach naturalnych i antropogenicznych.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. (2012) [234]/:
• zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: Azja północna i wschodnia
• Czas przybycia na teren Polski: 1806r. (introdukcja), XIXw.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
• Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny szeroko stosowany w zieleni miejskiej i do umacniania skarp i nasypów. Tworzy gęste zarośla. Czasem sadzony w lasach jako gatunek fitomelioracyjny i biocenotyczny.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, przynajmniej w kilku regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Sorbaria sorbifolia (tawlina jarzębolistna)

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 2

🌱 🌸

odmiany uprawne (#4) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

Sorbaria sorbifolia Sem
Sem
bez odmiany
Cousorb05 (‘Pink Hopi’) — zwarty pokrój; młode liście różowokremowe i jasnozielone
‘Levgreen’ (Matcha Ball) — karłowa, kulista, zwarta; liście pomarańczowoczerwone
Matcha Ball (‘Levgreen’) — karłowa, kulista, zwarta; liście pomarańczowoczerwone
‘Pink Hopi’ (Cousorb05) — zwarty pokrój; młode liście różowokremowe i jasnozielone
‘Sem’ — młode przyrosty różowopomarańczowe, potem żółtawe
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

wybrane okazy · selected collections

#4
js.050629-5
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/
#5
22 07 17 - 40
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Przelewice/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun [🔉 sor·ba·ri·a *](pl) tawlina jarzębolistna
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji