antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun

tawlina jarzębolistna
na stronie — występowanie
Sorbaria sorbifolia

Czersk, pow.Chojnice; copyright © by Jarosław Makowski

Sorbaria sorbifolia

kwiatostan

Sorbaria sorbifolia

kwiatostan

Sorbaria sorbifolia
Sorbaria sorbifolia

liść

Sorbaria sorbifolia
Sorbaria sorbifolia

pąki boczne

Sorbaria sorbifolia

pąk boczny

Sorbaria sorbifolia

występowanie

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja północna i wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1806r. (introdukcja), XIXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny szeroko stosowany w zieleni miejskiej i do umacniania skarp i nasypów. Tworzy gęste zarośla. Czasem sadzony w lasach jako gatunek fitomelioracyjny i biocenotyczny.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, przynajmniej w kilku regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.